Archive

marts 2020

Browsing

Hvad dækker det lidt diffuse ord efterisolering egentlig over? Det siger i sige selv ikke meget andet end det er noget du efter noget andet.
Helt overordnet betyder efterisolering at du har valgt at lægge enten noget ekstra isolering ind i konstruktionen på dit hus, som allerede er isoleret, eller steder hvor der aldrig har været isoleret. Begge forbedringer er i sagens natur noget du kun gør efter huset er bygget.

Netop dette gør at det ikke kun er til gavn for ældre og meget gamle huse der har gavn af efterisolering, men også huse der måske kun har få år på bagen, kan have gavn af efterisolering. Er det så alle steder der er lige gode at efterisolere? Og kan man efterisolere over alt? Det er to gode spørgsmål så vi kan se på nu.
Der kan stort set efterisoleres i hele klimaskærmen. Nu tænker du nok hvad en klimaskærm er? Det er kort fortalt de overflader der på en eller anden måde skærmer huset af mod vejr og vind. Her vil der være tale om store, og større, flader som eksempel vinduer, tag og vægge.

Hvis man gerne vil efterisolere kan man lige så godt starte med det der giver mest gevinst. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt at starte med at efterisolere sit loft. Man estimerer af næsten 30% af det varmetab der sker på et almindeligt hus, sker netop gennem taget. Det er i sagens natur fordi der tit mangler efterisolering, men også på grund af tagets store overflade og at varme stiger op af. Det giver op til 15% større energitab end andre overflader, da udstrålingen er fri, og ikke forhindret af for eksempel træer, planter eller anden bevoksning. Så derfor giver det mening at starte der hvor der er mest af hente. Det er jo som skrevet ikke det eneste sted det kan betale sig at efterisolere. Der er mange andre steder i en bygningskonstruktion der kan trænge til at blive efterisoleret. Steder som kan give lidt inspiration til en gennemgang kunne være:
• Tagkonstruktionen
• Lofter
• Skråvægge
• Skunkrum (dette kan også være under gulv)
• Gulve
• Kælderydervægge
• Ydervægge
• Tekniske installationer

Det der er godt ved at efterisolere, er at du med det samme vil kunne mærke forskel på komfortsiden. Du kan måske have haft erfaringer med at du har rum og steder som kan være svære at varme op. Disse rum vil du med det samme opleve at kunne varme op til en behagelig temperatur uden den store indsats. Efterisolering vil også kunne mærkes på hele gennemstrømningen af dit hjem. Du har måske oplevet at ligge og småfryse og tænke hvorfor det trækker sådan.

Når du efterisolere vil du ikke opleve disse kolde gennemstrømninger på samme måde som inden du efterisolerede. Det skyldes at luften langs vinduer og ydervægge ikke på samme måde nedkøler efter en efterisolering. Indeklimaet vil generelt blive bedre af du kan holde en konstant temperatur, i stedet for at den indvendige temperatur følger den udvendige temperatur. Så der er mange grunde til at efterisolerer, og der er flere end der lige er nævnt her.